Ing. Aleš Hruban - ALIS

Nepodřizujte se sotfwaru, podřiďte software sobě.

Následuje seznam řešených problémů. Seznam není úplný z důvodu velkého množství řešení.
Pro případné bližší informace nás kontaktujte na adrese :
alisys@alisys.cz

Aplikace sloužící pro automatické archivace vybraných datových složek do archívů ZIP. Je zde velká možnost konfigurování jednotlivých úkolů a velké možnosti časového nastavení.

Aplikace slouží pro zpracování datového souboru výpisu účtu z banky ve formátu GPC. Dokáže tyto soubory načíst prohlédnout případně vytisknout v úhledné tiskové sestavě.

Aplikace pro generaci výkazů provedených prací. Výkazy následně slouží jako podklad pro fakturaci ostatních prací. Modul může pracovat samostatně nebo ve spolupráci s modulem fakturace, kdy jsou pro fakturaci údaje výkazů automaticky přebírány.

Aplikace sloužící pro evidenci vyšlé pošty, generaci souhrnného výkazu pro českou poštu. Spolupracuje s výstupy z frankovacího stroje a automaticky dokáže načítat váhu a cenu zásilek.

Archivátor

ISVAK - informační systém - komplex programových modulů pro kompletní zpracování evidence odběrných míst a fakturace vodného a stočného, skladové hospodářství vodoměrů s vazbou do evidence odběrných míst a spoustu dalších návazných agend.

ISVAKVyk

GPC View

Výkaz vyšlé pošty - Česká pošta

Seznam projektů

Aplikace pro tvorbu faktur ostatních prací. Modul může pracovat samostatně nebo ve spolupráci s modulem tvorby výkazů, kdy jsou pro fakturaci údaje výkazů automaticky přebírány.

ISVAKFA3

Aplikace slouží pro evidenci kolaudačních rozhodnutí a pomocných informací.

Kolaudace

Jedná se o pomocnou aplikaci sloužící jako pomoc pro zkušenější uživatele, pro případy přepojování síťových jednotek. Je zde možnost nadefinování schémat a kliknutím na jediné tlačítko přepojit celé schéma síťových jednotek.

NetConn

Jedná se pomocnou aplikaci personální evidence s možností sledování všech důležitých údajů o zaměstnancích včetně jejich vzdělávání, rodinných poměrů a dalších. Je zde možnost pomocí šablon MS Word generovat různé druhy dokumentů od výpovědi, pracovních výkazů apod.

Personal

Existuje ještě další spousta zpracovaných problémů. Pokud máte nějaký problém pro vyřešení kontaktujte nás, možná již tento problém máme vyřešený a pokud ne můžeme navrhnout možné řešení a celý problém vyřešit.