Ing. Aleš Hruban - ALIS

Nepodřizujte se sotfwaru, podřiďte software sobě.

O naší společnosti

Telefon: +420 573 332 132

Mobil: +420 604 215 373

Fax: +420 573 332 132

E-mail: alisys@alisys.cz

Firma Ing. Aleš Hruban -  ALIS vznikla jako soukromá firma, která se zabývá vývojem software dle potřeb zákazníka. Vznik firmy se datuje od ledna roku 1995, kdy byly využívány programovací techniky pro MS DOS. Následně byl proveden přechod na platformu Windows a v dnešní době se provádí postupný přechod na platformu .NET. Během působnosti firmy bylo zpracováno několik projektů informačních systémů, které byly nasazeny a jsou v dnešní době plně využívány zákazníky. Dále bylo zpracováno a vyřešeno několik desítek problémů zákazníků a byl vytvořen software pro jejich potřeby. V dnešní době jsou aplikace vyvíjeny v moderních vývojových prostředích s využitím dnešních moderních technologií. Mezi naše zákazníky patří např.:

· Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

· Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

· Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

· a další …

 

V dnešní době je práce s počítačem již neodmyslitelnou součástí našeho života. K dosažení dobrých výsledků pracovního úsilí ovšem nestačí pouze dobrý počítač, ale je třeba mít i dobrý software, který pracuje přesně podle vašich představ a potřeb. Bohužel je v dnešní době trendem spíše podřizování svých nároků universálnímu software, který je dnes běžně nabízen společnostmi. Toto podřizování má pak za následek složitějšího se propracovávání se k potřebným výsledkům vaší práce.

Proto si myslíme, že dnes je již doba, kdy je třeba, aby se software přizpůsoboval potřebám vašim a potřebám vaší práce a ne naopak. Každý kdo s počítačem pracuje ví, že pokud se musí podřídit svému software, nemůže očekávat výsledky svého snažení takové, jaké by chtěl a potřeboval, ale vždy se musí spokojit s výsledky, které mu daný software vytvoří a není ojedinělou záležitostí, že pak nastupuje další ruční přepracovávání těchto výplodů do podob, které jsou teprve podle vašich představ.

Naše firma vám proto nabízí zpracování a vytvoření software, který bude pracovat podle vašich představ a potřeb. Vy si řeknete co potřebujete zpracovávat a jaké mají být výsledky tohoto zpracování a my vytvoříme software, který udělá to, co po něm žádáte tak, aby jste již nemuseli dále cokoliv přepracovávat a upravovat.

Kontakt: